Over ons

Sinds 2009 is Emodz operationeel in de wereld van de nieuwe mobiliteit en nieuwe energie. Aanvankelijk als leverancier van slimme mobiliteit oplossingen, al snel bleek dat een combinatie met nieuwe -duurzame- energie onontkoombaar en buitengewoon interessant is.

Voorsprong in kennis over oplossingen 

Emodz is systeemarchitect voor innovatieve, duurzame systeemoplossingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de laatste stand der techniek. Deze voorsprong in kennis over oplossingen maakt Emodz een waardevolle adviseur. Onderzoek naar de combinatie mobiliteit en energie heeft geleid tot het het platform Slimme Mobiliteit. 

Platform Slimme Mobiliteit 

Slimme Mobiliteit stelt traditionele autobedrijven in staat de noodzakelijke stap te maken naar elektrische mobiliteit, als onderdeel van hun aanbod. Binnen Slimme Mobiliteit worden kennis, kunde en oplossingen gedeeld door slim samen te werken met gespecialiseerde partners. Het online platform is eenvoudig en doordacht opgezet. Het leidt de afdeling verkoop samen met particuliere- en zakelijke klanten, naar de laatste kennis, diensten en producten rond e-mobiliteit. Hierbij wordt de koppeling met nieuwe energie gemaakt. Het resultaat is een totaalbeeld van baten, lasten en acties, waarbij de klant volledig wordt ontzorgd, ook in de uitvoering. Het autobedrijf, aangesloten bij Slimme Mobiliteit, wordt een innovatieve mobiliteitspartner en speelt een belangrijke rol in verduurzaming en kostenreductie.

Partners International Business

 Emodz is ook de verbinding tussen partijen op de Nederlandse en Duitse markt, dat is vorm gegeven in het programma Partners International Business: E-Mobiliteit van Amsterdam naar Berlijn. Dit PIB is opgezet in opdracht van Rijksdienst voor Ontwikkeling (RVO) van de Nederlandse overheid. Het driejarige programma biedt bedrijven en organisaties uit beide landen de mogelijkheid om kennis, producten en diensten op het gebied van Slimme Mobiliteit te delen, met als doel de ontwikkeling en uitrol te versnellen. Emodz speelt hierin een leidende en regisserende rol.